For å forhindre deg og oss fra en ubehaglig overraskelse og for å hjelpe deg å nyte av din ferie på vårt Romantik Hotel i Dolomittene har vi gleden av å tilby deg vår avbestillingsforsikring som en ekstra service.

Forsikringen dekker hele beløpet for bokningen om du er nødt til å avbestille på grunn av en av følgende årsaker:
  • Covid-19
  • Sykdom før avreise (inklusive barn og kone)
  • Dødsfall i nær familie
  • Ulykker
  • Stengte veier, jordras, oversvømning eller liknende naturkatastrofer
Om du har avbestillingsforsikringen gjelder ikke de generelle betingelsene for artikkel 1382 av den sivile loven.

Skala for avgifter:
Avgiftene er utregnet i forhold til den totale summen for bokningen.

Summen av bokning avgift   Summen av bokning avgift
Opp til Euro 100 avgift 10,-   Opp til Euro 1.400 avgift 53,-
Opp til Euro 200 avgift 15,-   Opp til Euro 1.600 avgift 57,-
Opp til Euro 350 avgift 20,-   Opp til Euro 1.800 avgift 61,-
Opp til Euro 500 avgift 26,-   Opp til Euro 2.000 avgift 65,-
Opp til Euro 650 avgift 32,-   Opp til Euro 2.500 avgift 85,-
Opp til Euro 800 avgift 37,-   Opp til Euro 3.000 avgift 105,-
Opp til Euro 950 avgift 43,-   Opp til Euro 3.500 avgift 125,-
Opp til Euro 1.100 avgift 47,-   Opp til Euro 4.000 avgift 145,-
Opp til Euro 1.250 avgift 50,-   Opp til Euro 4.500 avgift 165,-

Vennligst oppgi din grunn til avbokningen skriftlig (legeerklæring, offentlige dokumenter, politi, etc.) for å dekke dine utgifter ved avbestillingen.
Avbestillingsforsikringen må bestilles senest 14 dager før ankomstdato.
Depositum pr rom vil vi beholde også når man utløser sin avbestillingsforsikring.

Betalingsmuligheter:
Overføring på bank (vennligst oppgi din ankomstdato)
Südtiroler Sparkasse:
IBAN: IT 17 L 06045 58790 000000275009
BIC: CRBZIT2B078
For å kunne utstede din reiseforsikring, vennligst fyll inn skjemaet under og gå videre til bankoverføringen.

Skjema for avbestillingsforsikring.